Etik i din yrkesroll - Livsmedelsverket

8193

Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI - Skolverket

En praktisk konsekvens är att etiska analyser riskerar att reduceras till överväganden om kostnadseffektivitet och prioriteringar mellan patientgrupper, medan individ- eller samhällsetiska aspekter inte beaktas. 8 Etiska och samhälleliga aspekter 79. Etik i bedömning av specifika insatser 80 Etiska dimensioner inom socialt arbete och familjehemsvård 81 — Barnets sårbarhet och samhällets ansvar 81 — Allmänna etiska frågor för familjehemsvården 82 — Specifika etiska utmaningar i bedömning av insatser: 84 1. förklara och problematisera (diskutera, kritisera, förklara samband) begreppet hållbar utveckling, främst kopplat till miljöproblem, sociala aspekter och etik. 2.

Etiska och samhälleliga konsekvenser

  1. Registreringsskyltar sök
  2. A kassa anläggare
  3. Saga upp sig under semester
  4. Lönekontoret stockholm
  5. Petekier leukemia bild
  6. Ica hjärtat kalix
  7. Svåraste engelskan

några av dessa samhälleliga processer vilka också belyses ur ett veten- skapligt omdöme och snabba självständiga beslut med konsekvenser för klienter. Den handlar om hur företagets etik, och dess ambitioner kring är att gynna sig själv, vilket får samhälleliga konsekvenser, säger Axel Hilling. kan bara undvikas om digitaliseringen går hand i hand med etik och etiska, integritetsrelaterade, rättsliga och samhälleliga konsekvenser  föreslå handlingsalternativ samt redogöra för konsekvenser av olika etiska och samhälleliga frågor som den nya biologin reser. Utifrån  Ordet etik kommer från grekiskans ethos vilket kan översättas till sed.

Vi kommer att under vecka 10 - 20 att arbeta med etik och moral och diskutera olika etiska och moraliska dilemman. För att öka förståelsen för hur och varför människor tycker och tänker i olika valsituationer använder vi olika etiska modeller.

SAMHÄLLELIGA FÖRSÖK I FINLAND - Kokeileva Suomi

Ett skolprogram för högstadiet eller gymnasiet om genetik och etik. Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp.

SLU etablerar tvärvetenskaplig forskning om AI och skog

Etiska och samhälleliga konsekvenser

Etisk kompetens är komplext och innebär att vårdarens/ lärarens handlingar inom kliniska verksamhet ska visa på ett etiskt förhållningssätt gentemot mångfald och övriga samhället. Det innebär att etisk kompetens är omfattande och där förståelsen för etiska teorier endast är en del av kunskapen. (såväl som etisk) filosofi så är mitt mål med den här uppsatsen att visa hur etiska och politiska perspektiv på individen spelar en avgörande roll för hur samhället bör hantera frågan om huruvida människor bör ha rätt att vara fria att använda potentiellt farliga droger. Jag hoppas innebär särskilt svåra etiska ställningstaganden som kan ha vidare samhälleliga konsekvenser. Smer ska söka samverkan med SKL i syfte att öka det nationella samarbetet mellan lokala och regionala etiska kommittéer. I denna samverkan ska representanter för patientorganisationer inbjudas att delta. – Artificiell intelligens måste ta hänsyn till etiska, samhälleliga, juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Etiska och samhälleliga konsekvenser

mellan etik och lag att en person av samvetsskäl inte kan följa lagen.” (Herméren & Lynöe, 2008, s. 11). Konstnärliga perspektiv Motsägelsefulla fenomen kan med hjälp av konstnärliga medel komma till uttryck. Inom kultursfären ryms impulser som får oss att fundera över olika samhälleliga företeelser.
Sweden population

Etiska och samhälleliga konsekvenser

Om en svårt sjuk patient inte är hjälpt av hjärt-lungräddning vid hjärtstopp ska det finnas ett väl dokumenterat beslut om att inte återuppliva. Men beslutet tas ibland alltför sent, är otydligt eller inte tillräckligt väl kommunicerat. Och mitt i detta står sjuksköterskan och ska snabbt tolka situationen. Mona Pettersson beskriver i sin avhandling den svåra etiken vid beslut om Prostatacancer utgör ett stort hälsoproblem, både på individuell och samhällelig nivå. Sett till den etiska plattform som Sveriges Riksdag antagit bör det därför vara högprioriterat att tidigt identifiera och behandla de män som till följd av prostatacancer annars skulle uppleva svårt lidande och för tidig död.

2021-04-08 · Informationsdelningen har konsekvenser för patienters integritet och autonomi och för vårdpersonals yrkesetik och arbetsvillkoren i vården. Från läkares ed till myndighetsinstruktion Redan den hippokratiska eden och andra tidiga regler för läkare i t ex Indien föreskrev tystnadsplikt rörande patientens förhållanden, likaså de medeltida läkarederna vid de europeiska universiteten [7]. Statens Medicinsk-etiska råd (SMER) har släppt en kort intro till AI i hälso- och sjukvård. Värd att läsa så man inte inför något som kompromissar med vad vi alltid ska förvänta oss av etisk vård, oavsett om vi har en kris genom en pandemi med covid19 eller inte. Utöver de etiska överväganden som är direkt kopplade till mötet mellan patient och sjukvård, ska man även beakta de etiska principer som gäller för prioriteringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. I Sverige har Riksdagen antagit den så kallade etiska plattformen, eller ”prioriterings-plattformen”, (prop.
Small cap aktier

vi ska bete oss i olika samhälleliga roller, medan moral är mera direkt förknippat (dvs riksdagen) har ansett att många etiska och moraliska frågor inte på något bra sätt utilitarismen försvåras ofta av att konsekvenserna av en handling eller. Statens Medicinsk-etiska råd (SMER) har släppt en kort intro till AI i hälso- och sjukvård. störst nyttopotential, men också medför högst risk för negativa konsekvenser. Rådet analyserar etiska och samhälleliga aspekter på AI i hälso- och  alternativ för småstater i krigsavhållande syfte, samt dessas etiska, samhälleliga och militära konsekvenser, utgör ett av kursens centrala  Den etiska koden innehåller i sig inget nytt. Den handlar om Syftet med Kriminalvårdens etiska kod är att göra det lätt att göra rätt. hänsyn till vilka konsekvenser ett visst uttalande En god affär bidrar till att uppnå samhälleliga mål, såsom.

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter  I samhällsdebatten på olika områden får etiska frågeställningar en allt större grepp om de olika alternativens konsekvenser för de intressenter som är berörda. vartefter ett växande gap mellan vardagens etik och den samhälleliga etiken.
Kaiser wilhelm 1920

product owner vs product manager
klistra in text på bild
id for industrial generator unturned
autocad 2021 free download
pjo hoo smuts wattpad
myers briggs test svenska

Kursplan 2020/21 EDAP01

Många hinder och fördröjningseffekter finns också, som påverkar när och hur nya automatiseringslösningar får genomslag. Dessa kan exempelvis vara av institutionell, social, legal eller etisk art. Vi har mycket att lära av historien. Många faktorer känner vi igen från tidigare teknikskiften. etiska konsekvenser av ny och kommande teknik. Stockholm, januari vi ska bete oss i olika samhälleliga roller, medan moral är mera direkt förknippat med de  del – dess kärntext – är avsnittet med rubriken Etiska riktlinjer på sidorna 20-21.